تاريخ : | | نویسنده : entergamer

ترجمه فارسی نهج البلاغه اندرز و هشدار
از خطبه‏هاي آن حضرت عليه‏السلام است (که در بي‏اعتمادي بدنيا و مهيا شدن براي آخرت مي‏فرمايد): پس از ستايش حضرت باري و درود بر پيغمبر اکرم، به تحقيق دنيا پشت کرده و به مفارقت و جدائي (شما را از چيزهائي که به آن علاقه داريد) آگاه مي‏نمايد، و آخرت نزديک و آشکار شده است (دنيا براي هرکس در گذر است و آخرت که به مردن تحقق پيدا مي‏کند آمدني است، پس به دنياي فاني نبايد دل بست و براي رفتن به جايگاه هميشگي بايستي آماده گرديد) آگاه باشيد امروز (مدتي که از عمر باقيمانده بر اثر انجام کارهاي نيکو و رسيدن به اخلاق پسنديده) روز مضمار و روز مهيا شدن است (که از لذات دنيوي بايد چشم پوشيد) و فردا (آخرت) روز پيشي گرفتن است (مضمار مدتي را گويند که اسبها را براي روز مسابقه و اسب دواني تربيت مي‏کنند به اين طريق که مدتي بر عليق اسب مي‏افزايند تا خوب فربه و پر زور گردد، پس از آن مدتي تدريجا آنچه بر عليق افزوده‏اند کم مي‏کنند تا بقرار عادي برسد و اسب از خامي بيرون آيد و براي روز مسابقه حاضر باشد) و پيشي گرفتن (برنده مسابقه) بهشت است، و پايان (عقب مانده) آتش است (هر که در اين مدت مضمار خود را به اعمال صالحه و اخلاق پسنديده رياضت داد و تربيت نمود، فردا در آن ميدان امتحان سبقت گيرد و بهشت را بربايد، و هر که در آن کوتاهي نمود و غفلت ورزيد فردا خوار و شرمسار گرديده در آتش داخل شود) پس آيا نيست کسيکه پيش از رسيدن مرگش از گناه توبه کند؟ و آيا نيست کسيکه پيش از رسيدن روز بدبختي خود براي نجات خويشتن (از عذاب الهي) چاره‏اي نمايد؟ (کردار نيکوئي بجا آورد که در آن روز هيچ چيز باعث نجات نمي‏شود مگر اعمال صالحه) آگاه باشيد، شما در ايام اميد و آرزو هستيد (به بقاي حيات و استمرار زندگاني) که از پي آن مرگ است (که بيخبر مي‏رسد) پس کسيکه در روزهاي اميد و آرزوي خود پيش از رسيدن اجلش کار کرد (خلق را ياري و خداوند را بندگي نمود) عملش او را نفع بخشيده مرگش زياني وارد نياورد، و کسيکه در آن ايام پيش از رسيدن اجل کوتاهي کرد (نه با بندگان ياري و نه خداوند را بندگي نمود) کارش زار است و از مرگ زيان خواهد برد (زيرا پشيماني از تقصير در خدمت خلق و بندگي خالق در وقت مردن سودي ندارد و بدين جهت در نتيجه زيان خواهد برد) آگاه باشيد، عمل کنيد (در خدمت خلق و عبادت خالق بکوشيد) در وقت راحتي و ايمني (موقعيکه دستتان مي‏رسد) همانطور که کار مي‏کنيد در وقتي که خوف و ترس بر شما مسلط مي‏شود (چون هر وقت بشر محتاج و مضطر گردد با خلوص و علاقه تمام بجلب رضاي خالق مي‏کوشد، لذا حضرت دستور مي‏دهد که در موقع خوشي و ايمني که کمتر يادي از خداوند مي‏نمائيد از آن غافل نباشيد که باعث پشيماني است) آگاه باشيد، من نعمتي مانند بهشت نديده‏ام که خواهان آن در خواب غفلت باشد، و نه عذابي مانند آتش که گريزان از آن در خواب بيهوشي باشد! (شگفتي از مردماني است که از بزرگترين نعمتها که بهشت باشد غافل مانده‏اند و حال آنکه براي کوچکترين صرفه‏اي کوشش مي‏کنند، و از احتراز و دوري از چنين آتش به اين بزرگي بي‏پروا هستند درصورتيکه از ترس ضرر بسيار اندک وسيله زياد برمي‏انگيزند) آگاه باشيد هر که از حق نفع نبرد، زيان باطل حتما به او مي‏رسد، و هر که را هدايت براه راست نياورد، ضلالت و گمراهي او را بهلاکت و بيچارگي مي‏کشاند، آگاه باشيد، شما مامور شده‏ايد (چاره نداريد مگر) بکوچ کردن (رفتن از اين سرا بسراي باقي) و دلالت شده‏ايد بتوشه برداشتن (در قرآن کريم س 2 ي 197 مي‏فرمايد: تزودوا فان خير الزاد التقوي يعني در سفر توشه برداريد و بهترين توشه پرهيزکاري است) و دو چيز است ترسناکترين چيزيکه بر شما از آن بيم دارم يکي متابعت
هواي نفس (که حقائق را پيش چشم شما مي‏پوشاند) و ديگري طول امل و آرزو است (که شما را از تهيه زاد و توشه آخرت غافل گرداند) پس در دنيا تهيه توشه نمائيد چيزي را (از خدمت بخلق و بندگي خالق) که فرداي قيامت خود را (از عذاب ابدي) به آن حفظ کنيد. (سيدرضي فرمايد:) مي‏گويم: اگر باشد کلامي که مردم را بزهد و بي‏رغبتي در دنيا و کارهاي نيکوئي که بکار آخرت آيد وادار نمايد هر آينه همين کلام حضرت است و بس که مردم را از آمال و آرزوهائي که علاقه فراواني به آن دارند منصرف مي‏نمايد، و شعله‏هاي پند و منع از عصيان و نافرماني از خدا و رسول را مي‏افروزد، و شگفت سخن آن حضرت اينست که مي‏فرمايد: الا و ان اليوم المضمار و غدا السباق و السبقه الجنه و الغايه النار زيرا در اين کلام با وجود عظمت لفظ و بزرگي معني و با تمثيل و تشبيهي که مطابق واقع و نفس‏الامر است رازي شگفت و معنائي لطيف است که فرموده: و السبقه الجنه و الغايه النار پس براي اختلاف دو معني دو جور لفظ بيان کرده يعني لفظ السبقه را براي بهشت و لفظ الغايه را براي آتش بيان نموده و نفرموده: و السبقه النار چنانکه فرمود: و السبقه الجنه زيرا لفظ استباق و پيشي گرفتن براي امر محبوب و مقصود مطلوب مي‏باشد که صفت بهشت است و اين معني در آتش موجود نيست ((که از آن آتش پناه به خدا مي‏بريم)) پس جائز نبوده که بفرمايد: و السبقه النار، بلکه فرموده: و الغايه النار زيرا غايت براي کسيکه بدانجا منتهي مي‏گردد گاهي شادي نمي‏آورد و گاهي مسرور مي‏گرداند پس تعبير از اين دو لفظ براي هر دو معني صلاحيت دارد، و اين کلمه غايت در اينجا مانند کلمه مصير و مال است که خداوند متعال فرموده (در قرآن کريم س 14 ي 30) قل تمتعوا فان مصيرکم الي النار يعني بگو از کارهاي ناشايسته لذت ببريد پس پايان کار شما به آتش است. و جائز نيست در اينموضع گفته شود: فان سبقتکم الي النار پس در اين گفتار تامل و انديشه کن که باطن آن شگفت‏آور و ژرفي آن دور است، و بيشتر سخنان آن حضرت چنين است، و در بعضي از نسخ است که در روايت ديگري سبقه بضم سين وارد شده و سبقه بضم سين نزد عرب اسم مال يا متاعي است که جائزه داده مي‏شود به سبقت گيرنده وقتي که پيشي مي‏گيرد، و معني سبقه بفتح و بضم سين به هم نزديکست، زيرا سبقه بضم سين جزاي کار امر مذموم و نکوهيده نيست، بلکه پاداش کاري است که بر امر محبوب و پسنديده باشد. متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْدُّنْيا قَدْ أَدْبَرَتْ وَ ‏اذَنَتْ‏ بِوَداعٍ، وَ إِنَّ الْاخِرَةَ قَدْ ‏أَقْبَلَتْ‏ وَ ‏أَشْرَفَتْ‏ ‏بِاطِّلاعٍ‏، أَلا وَ إِنَّ الْيَوْمَ ‏الْمِضْمارَ، وَ غَداً السِّباقَ، وَ ‏السَّبْقَةُ الْجَنَّةُ وَ الْغايَةُ النَّارُ. أَفَلا تائِبٌ مِنْ خَطِيئَتِه قَبْلَ ‏مَنِيَّتِهِ‏؟ أَلا عامِلٌ لِنَفْسِهِ قَبْلَ يَوْمِ ‏بُؤْسِهِ‏؟ أَلا وَ إِنَّکُمْ فِى اَيَّامِ أَمَلٍ مِنْ وَرائِهِ أَجَلٌ. فَمَنْ عَمِلَ فِى أَيَّامِ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِهِ ‏نَفَعَهُ‏ عَمَلُهُ وَ لَمْ يَضْرُرْهُ أَجَلُهُ، وَ مَنْ قَصَّرَ فِى أيَّامِ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِهِ فَقَدْ خَسِرَ عَمَلُهُ وَ ضَرَّهُ أَجَلُهُ. أَلا فَاعْمَلُوا فِى الرَّغْبَةِ کَما تَعْمَلُونَ فِى ‏الرَّهْبَةِ، أَلا وَ إِنِّى لَمْ أَرَ کَالْجَنَّةِ نامَ طالِبُها، وَ لا کَالنَّارِ نامَ هارِبُها! أَلا وَ إِنَّهُ مَنْ ‏لا يَنْفَعُهُ الْحَقُّ يَضُرُّهُ الْباطِلُ، وَ مَنْ لا يَسْتَقِيمُ بِهِ الْهُدى يَجُرُّ بِهِ الضَّلالُ إِلَى الرَّدى، أَلا وَ إِنَّکُمْ قَدْ أُمِرْتُمْ ‏بِالظَّعْنِ‏، وَ دُلِلْتُمْ عَلَى الزَّادِ، وَ إِنَّ أَخْوَفَ ما أَخافُ عَلَيْکُمُ اتِّباعُ الْهَوى وَ طُولُ الْأَمَلِ، ‏تَزَوَّدُوا فِى الدُّنْيا مِنَ الدُّنْيا ما ‏‏تَحْرُزُونَ‏‏ ‏بِهِ‏ ‏أَنْفُسَکُمْ‏ غَداً. أَقُولُ: إِنَّهُ لَوْ کانَ کَلامٌ يَأَخُذُ بِالْأَعْناقِ إِلَى الزُّهْدِ فِى الدُّنْيا وَ يَضْطَرُّ إِلى عَمَلِ الاخِرَةِ لَکانَ هذَا الْکَلامَ، وَ کَفى بِهِ قاطِعاً لِعَلائِقِ الْامالِ، وَ قادِحاً زِنادَ الْاِتِّعاظِ وَ الْاِزْدِجارِ، وَ مِنْ أَعْجَبِهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الْسَّلامُ: أَلا وَ إِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمارَ وَ غَداً السِّباقَ، وَ السَّبْقَةُ الْجَنَّةُ وَ الْغايَةُ النَّارُ. فَإِنَّ فِيهِ مَعَ فَخامَةِ اللَّفْظِ وَ عِظَمِ قَدْرِ الْمَعْنى وَ صادِقِ التَّمْثِيلِ وَ واقِعِ التَّشْبِيهِ سِرّاً عَجِيباً وَ مَعْنىً لَطِيفاً وَ هُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الْسَّلامُ: وَ السَّبْقَةُ الْجَنَّةُ، وَ الْغايَةُ النَّارُ فَخالَفَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ لِاخْتِلافِ المَعْنَيَيْنِ، وَ لَمْ يَقُلِ وَ السَّبْقَةُ النَّارُ کَما قالَ وَ السَّبْقَةُ الجَنَّةُ، لاَنَّ الْاِسْتِباقَ إِنَّما يَکُونُ إِلى أَمْرٍ مَحْبُوبٍ وَ غَرَضٍ مَطْلُوبٍ، وَ هذِهِ صِفَةُ الْجَنَّةِ، وَ لَيْسَ هذَا الْمَعْنى مَوْجُوداً فِى النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْها. فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَقُولَ وَ السَّبْقَةُ النّارُ، بَلْ قالَ: وَ الغايَةُ النّارُ، لِأَنَّ الْغايَةَ قَدْ يَنْتَهِى إِلَيْها، وَ مَنْ لَا يَسُرُّهُ الْاِنْتِهاءُ إِلَيْها، وَ مَنْ يَسُرَّهُ ذلِکَ فَصَلَحَ أَنْ يُعَبَّرَ بِها عَنِ الْأَمْرَيْنِ مَعاً فَهِىَ فِى هذَا الْمَوْضِعِ کَالْمَصِيرِ وَ الْمالِ، قالَ اللَّهُ تَعالى: قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَکُمْ إلَى النَّارِ، وَ لا يَجُوزُ فِى هذَا الْمَوْضِعِ أَن يُقالَ: فَإِنَّ سَبْقَتَکُمْ إِلَى النَّارِ. فَتَأَمَّلْ ذلِکَ فَباطِنُهُ عَجِيبٌ وَ غَوْرُهُ بَعِيدٌ لَطِيفٌ، وَ کَذلِکِ أَکْثَرُ کَلامِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ ‏وَ ‏فِى‏ ‏بَعْضِ‏ ‏الْنُّسَخِ‏ وَ قَدْ جاءَ فِى رِوايَةٍ أُخْرى: وَ السُّبْقَةُ الْجَنَّةُ بِضَمِّ السِّينِ وَ الْسُّبْقَةُ عِنْدَهُمُ اسْمٌ لِما يُجْعَلُ لِلْسّابِقِ إِذا سَبَقَ مِنْ مَالٍ أَوْ عَرَضٍ، وَ الْمَعْنَيانِ مُتَقارِبانِ، لِأَنَّ ذلِکَ لا يَکُونُ جَزاءً عَلى فِعْلِ الْأَمْرِ الْمَذْمُومِ، وَ إِنَّما يَکُونُ جَزاءً عَلى فِعْلِ الْأَمْرِ الْمَحْمُودِ.

رپورتاژ
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تومور اربیت ، علائم ، درمان و جراحی آن ها
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
روغن خراطین
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تحلیل آماری
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.